Erhverv

Privat

For jordejere

Vores skove

CO

Videnskaben

Sammen skal vi gøre Danmark grønnere

Forestil dig et Danmark med 6 millioner nyplantede træer, ét for hver indbygger.

Træer optager og binder CO₂ og skaber dermed bedre levevilkår for mennesker og dyr. Skovsponsor.dk fører erhvervslivet og danskerne sammen om etablering af nye skove- og naturområder, for at optage CO₂, øge biodiversiteten og dermed skabe et renere klima og en bedre fremtid for de kommende generationer.

 

Bliv skovsponsor – for livet.

Ervherv:

Privat:

Hvordan fungerer det?

Skovsponsor – Erhvervskunde

Derfor skal du blive skovsponsor

Danmark har brug for din aktive hjælp i kampen mod CO₂ udledningen. Sammen kan vi give Danmark og vores kommende generationer en grønnere fremtid ved at etablere nye skov- og naturområder. Med et skovsponsorat kan du gøre en betydelig forskel for klimaet og biodiversiteten i Danmark. 
I følge PWC vælger 55% af forbrugere aktivt at købe produkter fra miljøansvarlige virksomheder. Ved at gøre brug af dine grønne initiativer i din virksomheds interne og eksterne markedsføring, kan du komme tættere på nye og eksisterende kunder samt medarbejdere.

Klik-et-træ – Privatkunde

Derfor skal du plante træer

Du har nu mulighed for at være en del af rejsen mod en grønnere fremtid. Du kan gøre en betydelig forskel og kompensere for Danmarks klimaaftryk ved at klik-et-træ. Dermed donerer du træer til plantning i Danmark, der optager CO og bidrager til et bedre klima. Sammen skal vi skabe et grønnere Danmark for de kommende generationer.

Plantede og bestilte træer

Vores skove

Skov- og naturområder i Danmark

Målet er at plante 6 millioner træer i Danmark, ét træ for hver indbygger – og vi er godt på vej. Med ca. 4000 træer plantet på en hektar, svarer det til mindst 2000 fodboldbaner. Skov- og naturområder skaber vigtige levesteder for dyr og planter, der bidrager til en mangfoldig biodiversitet. Ydermere fungerer skove som rekreative områder, der giver ro i krop og sjæl. Vi arbejder med 3 forskellige skovmodeller: Biodiversitetsskoven, blandingsskoven og klimaplantagen – som alle har til formål at gøre Danmark til et bedre sted at leve.

Plantede træer

Sådan fungerer det

Vi finder jord til etablering af skov

Jorden omlægges fra landbrugsjord, og klargøres til etablering af ny skov eller naturområde.

Træerne plantes

I et tæt samarbejde med profesionelle skovkyndige og vores sponsorer planter vi træerne.

Det beplantede areal plejes

De profesionelle skovkyndige følger en nøje beskrevet plejeproces, og sørger for at træerne slår rødder og at de er beskyttet mod vejr og vind.

Skoven vokser op

Skovene vokser op så de optager og binder mere og mere CO, og der vil derefter være skov på området til evig tid.

Din garanti

Skovdiplom

Som skovsponsor og træ-donor modtager du et skovdiplom der dokumenterer det skov- eller naturareal som du har valgt at støtte.

Det er din garanti for, at alle processer er sket efter de gældende forskrifter for bæredygtigt skovbrug, og at du alene er sponsor for netop dit stykke danske skov.

Alle vores skovrejsningsprojekter er kontrolleret af en statsautoriseret revisor fra Grant Thornton.

 

 

Referencer

Det siger vores skovsponsorer

Skovsponsor.dk har samarbejder med en række danske virksomheder som både planter og plejer skovområder i Danmark

Ambassadører

Skovsponsor ambassadører

Her finder du nogle af vores mange skovambassadører, der engagere deres kunder i at donere træer til etablering af nye skove i Danmark til glæde for klimaet og de fremtidige generationer.

Det hele starter her

Vælg din skov som virksomhed eller plant et træ og vær med til at etablere nye skove i Danmark

Erhverv

Privat