Erhverv

Engager dine kunder og medarbejdere i en grønnere fremtid

Forestil dig at ramme de 55% af forbrugerne, der vælger at handle med klimabevidste virksomheder.

Ved at tage aktiv del i den grønne omstilling tiltrækker du flere kunder. Som skovsponsor kan du engagere både dine kunder og dine medarbejdere i at gøre en betydelig forskel for klimaet, og efterlade et renere Danmark til de kommende generationer.

 

 Bliv skovsponsor – for livet.

Hvordan fungerer det?

Jeres fordele som virksomhed

Som klimabevidst virksomhed har du sikkert allerede sat dig et mål for at reducere jeres klima-aftryk. Som skovsponsor tager du et yderligere skridt for at blive CO neutral. Skovrejsningen optager og binder CO, og med et skovsponsorat kan du derfor kompensere for jeres CO udledning, og bidrage til en mangfoldig biodiversitet til gavn for Danmarks natur og de kommende generationer.

Bidrag til et renere klima

Skove i vækst optager mere og mere CO, som kan hjælpe dig med at reducere dit CO aftryk, og du kan endvidere bidrage til et rigere dyreliv i Danmark.

Tiltræk og fasthold flere kunder

Halvdelen af de globale forbrugere er blevet mere miljøbevidste, og vælger i større grad at købe produkter fra miljøansvarlige virksomheder. Med et skovsponsorat bliver du en del af de miljøansvarlige virksomheder, og dermed vil du henvende dig til en større mængde af forbrugerne.

Optimer medarbejder-tilfredsheden

Stolthed over at arbejde i en miljøbevidst virksomhed med en tydelig grøn agenda, tiltrækker nye medarbejdere og øger medarbejdertilfredshed.   

Sæt et betydeligt aftryk for livet

Et skovsponsorat er en investering. En investering der sikrer en grønnere fremtid i Danmark, og gør det muligt for dig, at gøre en betydelig forskel for de kommende generationer. Med en logoskov kan du få udformet dit logo, så der for altid vil være efterladt et aftryk af din gode gerning, samt gør det muligt for din virksomhed at promovere det miljøbevidste valg på nytænkende måder.

Sådan fungerer det

Du vælger en af vores tre skov-modeller

Du vælger én eller flere af vores verificerede skov-modeller

 • Biodiversitetsskov
 • Blandingsskov
 • Klimaplantage

Læs mere her.

Vi finder jord til etablering af skov

Vi finder jord til etablering af netop din skov.
Jorden omlægges fra landbrugsjord, og klargøres til etablering af dit valgte skov- eller naturområde.

Træerne plantes

Træerne plantes i et tæt samarbejde med dig, dine medarbejdere, dine kunder og eventuelle nye træ-donorer. 

Det beplantede areal plejes

De profesionelle skovkyndige følger en nøje beskrevet pleje proces, og sørger for at træerne slår rødder og at de er beskyttet mod vejr og vind.

Skoven vokser op

Skoven vokser op så den optager og binder mere og mere CO, til glæde for klimaet og dit CO regnskab. Der vil være skov på området til evig tid.

Vælg din skov

Sponsorer en skov der matcher dit fokus

Alle skove drives bæredygtigt og bidrager effektivt til CO-optaget. Dit valg afhænger af, i hvilken grad du har fokus på CO-optag eller biodiversitet. Biodiversitetsskove har nemlig færre træer, men giver plads til et mere mangfoldigt dyreliv. Læs mere her

Uanset hvilken skov du vælger, vil din virksomhed blive krediteret for CO2-optaget i skoven så længe du er sponsor.

Biodiversitetsskov

 • 1100 nyplantede træer
 • Fokus på biodiversitet
 • Etablering af skov på agerjord
 • Ekstensiv skov, med stor andel af lysåben natur
 • Danske hjemmehørende træarter
 • Naturlig tilgroning og udvikling af urørt skov
 • Genetablering af vådområder
 • Etablering af insekthotel
 • Optag og lagring af CO
 • CO optag pr. år på 5 tons
 • Mulighed for Logoskov
 • Nye kunder via Klik-et-Træ

1.100 træer på 1 hektar

Månedspris fra 2.970,-

2,70 kr. pr. træ

Blandingsskov

 • 2900 nyplantede træer
 • Fokus på både optag af CO og biodiversitet
 • Etablering af skov på agerjord
 • Blandet løv og nåleskov
 • Arealer med fokus på natur og biodiversitet
 • Langsigtet naturnær skovdrift med varigt skovdække
 • Fokus på produktion af kvalitets-træ
 • Langsigtet CO investering
 • CO2 optag pr. år på 12 tons
 • Mulighed for Logoskov
 • Nye kunder via  Klik-et-Træ

2900 træer på 1 hektar

Månedspris fra 3.015-

1,04 kr. pr. træ

Klimaplantage

 • 2900 - 3600 nyplantede træer
 • Fokus på optag og lagring af CO
 • Etablering af klimaskov på agerjord
 • Højproduktive skove
 • Lokalitetstilpassede træarter
 • Stabile plantager med skovbryn
 • Fokus på produktion af kvalitetstræ
 • Langsigtet CO Investering
 • CO optag pr. år på 16 tons
 • Mulighed for Logoskov
 • Nye kunder via Klik-et-Træ

3300 træer på 1 hektar

Månedspris fra 3.036,-

0,92 kr. pr. træ

Logoskov

Design jeres eget skovområde

Alle skovmodeller kan udformes som logoskov, så din virksomheds navn eller produkt vil kunne ses fra luften. Vores rådgivere vil assistere i processen, så din skov vil bære dit firmanavn langt ud i fremtiden.

Sponser et træ

Sponser et træ til beplantning i danske skove.

Som erhverv har du også muligheden for at sponsorere træer til plantning i Danmark. Du kan med klik-et-træ vælge at sponsorere ét eller flere træer. Du kan med fordel gøre brug af klik-et-træ, for at engagere dine medarbejdere og kunder i at skabe en grønnere fremtid.

Sponser 1 træ pr. produkt du sælger

Min. 230 kg CO₂ i træets levetid

  Pris pr. stk. ex. moms

  Fra 28 kr. pr. træ

  Sponser 1 træ pr. medarbejder i din virksomhed

  Min. 230 kg CO₂ i træets levetid

   Pris pr. stk. ex. moms

   Fra 28 kr. pr. træ

   Sponser 1 træ pr.
   ny kunde i din virksomhed

   Min. 230 kg CO₂ i træets levetid

    Pris pr. stk. ex. moms

    Fra 28 kr. pr. træ

    Din garanti

    Skovdiplom

    Som skovsponsor modtager du et skovdiplom der dokumentere det skov- eller naturareal, som du har valgt at sponsorere.
    Det er en garanti for, at alle processer er sket efter de gældende forskrifter for bæredygtigt skovbrug, og at det samme træ ikke bliver solgt to gange.

    Beregningen af skovmodellernes CO effekt er udarbejdet af virksomheden ForstValue, ved forstkandidat (cand. silv) Allan Bechgaard, og oplyst til Klima, Energi- og Forsyningsministeriet. Alle beviser er desuden underskrevet af en statsautoriseret revisor.

    Skovdiplomet vil yderligere indeholde en præcis beskrivelse af dit skov- eller naturområdes beliggenhed.

    Det hele starter her

    Vælg din skov som virksomhed eller plant et træ og vær med til at etablere nye skove i Danmark

    Erhverv

    Privat