Når du køber et juletræ, så planter vi et nyt træ i Danmark, der får lov at vokse i minst 40 år.

Vi finder en sponsor, der vil sikre at træet vokser op og gør Danmark grønnere til glæde for de kommende generationer.  Alle træer plantes på tidligere landbrugsjord, så du bidrager til at skabe ny skov i Danmark