Om os

Sammen vil vi skabe en bæredygtig fremtid

Skovsponsor.dk er stiftet for at hjælpe dig eller din virksomhed på vej mod klimaneutralitet. Vi ønsker at engagere hver eneste dansker i at fjerne sit klimaftryk, og gøre Danmark grønnere ved at bruge dansk skovrejsning som den mest effektive vej til klimaneutralitet.

Ideen bag Skovsponsor.dk

Helt konkret er vores rolle at være bindeled mellem dig, der ønsker at gøre en forskel ved at etablere skov i Danmark, og jordejere der ønsker at omlægge landbrugsjord til skov. Det er med andre ord løsningen for dig, der ønsker at tage ansvar og ser danske skove som en del af løsningen.

Vores mål er at få plantet og plejet 6 millioner træer i Danmark inden 2030, og vi er allerede godt på vej.

Når vi planter et træ, hjælper det med at binde CO og bidrager på den måde til reguleringen af temperaturen på jorden. Men det handler også om at skabe levesteder for et stigende antal truede dyrearter og planter, så vi skaber optimale vilkår for en mangfoldig biodiversitet.

Vi går op i at efterlade verden bedre end vi modtog den, og vi tilbyder derfor vores service til virksomheder og den enkelte dansker.

Mission

Vi vil bidrage til et klimaneutralt Danmark og accelerere den grønne omstilling ved at sammenføre skovsponsorer fra erhvervslivet med jordejere for at etablere, pleje og udvikle nye og eksisterende skovområder i Danmark.

Vision

Vi vil være danskernes reelle samarbejdspartner i den grønne omstilling baseret på en sund og bæredygtig forretningsmodel. Til gavn for alle.

Formål

Skovsponsor.dk arbejder mod at bidrage til Danmarks langsigtede 2050 mål om at være et klimaneutralt samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der bliver optaget. Ydermere ønsker vi at bidrage til minimum 3 af FN’s verdensmål

Værdier

Bæredygtighed

I adfærd og forretning.

Gennemsigtighed

I den grønne omstilling.

Vedholdenhed

For livet i skoven, på jorden og i fremtiden.

Vi rådgives og kontrolleres af

Hvem har rådgivet os

Rådet for Grøn Omstilling har bistået med uvildig rådgivning omkring danskernes gennemsnitlige udledning af CO₂, og tilbyder endvidere Skovsponsor.dk´s erhvervskunder en kortlægning af virksomhedens CO udledning.

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver Luftforurening (Civilingeniør, PhD. HD.), RGO
kaare@rgo.dk

Horten er et full-service advokatfirma med fokus på kommerciel juridisk rådgivning til virksomheder. Horten har rådgivet i udarbejdelse af kontrakter og handelsbetingelser.

Emil Spurr Madsen

Grant Thornton er et revisions- og rådgivningshus, som leverer skræddersyede løsninger til virksomheder. Grant Thornton reviderer skov- og naturarealernes, eksklusivitet, beliggenhed og opbygning i henhold til valgte skovmodel.

Claus Koskelin

Statsautoriseret Revisor
claus.koskelin@dk.gt.com