Privat

Handelsbetingelser

Download formular for Fortrydelsesret

december SKOVSPONSOR.DK – WEBSHOP HANDELSBETINGELSER FOR FORBRUGERE OG VIRKSOMHEDER

Disse handelsbetingelser er udstedt af Skovsponsor ApS, CVR nr. CVR nr. 42326135,  

Brudelysvej 23, 2880 Bagsværd (“Skovsponsor ApS“, “os” eller “vi“).  

Handelsbetingelserne gælder som udgangspunkt, uanset om du er forbruger (privat person) eller virksomhed (dvs. ikke forbruger), idet visse af bestemmelserne som anført straks nedenfor dog kun gælder for forbrugerkøbere.  

Pkt. (g), (j) og (l) gælder for alene for køb, du som privat person (forbruger) foretager på Skovsponsor.dk’s hjemmeside (www.skovsponsor.dk), og disse bestemmelser gælder således ikke for virksomheder.  Dette er ligeledes tydeligt anført i overskriften på bestemmelserne. 

Hvis du som privat person (forbruger) foretager køb gennem hjemmesiden www.skovsponsor.dk forudsættes det, at du er myndig eller har samtykke fra din værge til at foretage købet.  

Hvis du som virksomhed foretager køb gennem hjemmesiden www.skovsponsor.dk forudsættes forudsættes det, at du er bemyndiget i din virksomhed til at foretage købet. 

A. Kontaktinformation

Skovsponsor ApS
Brudelysvej 23
2880 Bagsværd
E-mail:
info@skovsponsor.dk
CVR-nr.: 42326135

B. Priser

Alle priser på hjemmesiden er gældende udsalgspriser. Angivne priser er inkl. moms og andre afgifter.

C. Betaling

Der kan på hjemmesiden betales med dansk udstedte kreditkort, herunder f.eks. Dankort Visa-kort, samt MobilePay. Betalingsoplysninger gemmes, indtil de enkelte betalingstransaktioner er gennemført.

D. Afgivelse af ordre, ordrebekræftelse og samtykker

Når du har fuldført din ordre på hjemmesiden, har vi indgået en bindende aftale. Herefter vil Skovsponsor.dk bekræfte aftalen ved fremsendelse af en ordrebekræftelse til din e-mailadresse. 

Ordrebekræftelsen skal betragtes som en oplysning om, hvilke(t) produkt(er) der er bestilt. Der er alene tale om en automatisk, elektronisk genereret kvittering for bestillingen.  

Modtager du ikke en ordrebekræftelse på e-mail, kan du tjekke dit spamfilter og evt. tilføje os som kontakt. Er ordrebekræftelsen heller ikke i spamfilteret, kan du skrive til os på info@skovsponsor.dk med reference til dit navn og adresse samt købstidspunkt, hvorefter vi vil behandle din henvendelse snarest muligt med henblik på at kunne udstede et ordrenummer.  

Ved afgivelse af ordren accepterer du samtidig disse handelsbetingelser og vores privatlivspolitik. Dette indebærer blandt andet, at Skovsponsor.dk må sende dig en e-mail, når dit bidrag har ført til, at der er blevet rejst et stykke skov. E-mailen vil blandt andet indeholde oplysninger om, hvor det pågældende stykke skov er blevet rejst, og om eventuelle andre virksomhedssponsorer af det pågældende stykke skov. Du kan til enhver tid trække dine samtykker tilbage ved at rette skriftlig henvendelse til os på info@skovsponsor.dk, hvor du skal oplyse dit navn, adresse og ordrenr. for dit/dine køb, så vi kan registrere tilbagetrækningen af dine samtykker.  

 

E. Skovsponsor.dk’s ydelse

Vi giver vores kunder mulighed for at nedsætte deres klimaaftryk og bidrage til en renere atmosfære ved at købe plantning og pleje af CO2-reducerende træer via Skovsponsor.dk. Donerer du et træ, vil CO2-optaget og ejerskab heraf gå til den endelige juridiske skovsponsor, som typisk vil være en virksomhed eller organisation. Sponsorerer du et træ, vil CO2-optag og ejerskabet være dit. Dette vil fremgå af den konkrete produktbeskrivelse. 

Du kan bidrage til det formål ved køb af forskellige ydelser på vores hjemmeside, f.eks. “klik et træ” eller lign. De konkrete produktspecifikationer vil fremgå ud for produktets beskrivelse på hjemmesiden.  

Som kunde vil du som udgangspunkt ikke modtage et fysisk produkt fra os. Du vil derimod modtage en ordrebekræftelse og skriftlig dokumentation for, at dit bidrag har medvirket til plantning af et eller flere træer i Danmark.  Skovsponsor.dk’s ydelse, som du køber, er faciliteringen af plantning, pleje og vedligeholdelse af CO2-reducerende træer og skov i Danmark, ved at vi sørger for, at dine penge går til dette formål. 

 

F. Fortrydelsesret – Gælder kun for forbrugerne

Som forbruger har du ved køb af varer på via Skovsponsor.dk 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten på 14 dage regnes fra den dag, hvor du har modtaget din ordrebekræftelse.  Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den efterfølgende hverdag med at gøre fortrydelsesretten gældende.  

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen på: info@skovsponsor.dk med henvisning til dit ordrenummer. Du kan også vælge at benytte vores standardformular.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.  

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi den modtagne betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet, dog med forbehold for forsinkelser hos det relevante kreditkortselskab. 

Vi gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Du bliver ikke pålagt nogen former for gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen.  

Udøvelse af fortrydelsesretten indebærer, at det pågældende køb annulleres i sin helhed, og at du derfor ikke modtager den købte ydelse. 

 

G. Fortrydelsesret for virksomheder

Du har som virksomhed ikke fortrydelsesret.

 

H. Bytteret

Du har ikke bytteret.

I. Mangler og reklamation – GÆLDER KUN FOR FORBRUGERKØBERE

Hvis du som forbruger er utilfreds med den købte ydelse, skal du reklamere over ydelsen inden for rimelig tid, efter du har opdaget manglen, og reklamationen skal indeholde en grundig beskrivelse af manglerne ved ydelsen. Reklamation over fejl eller mangler ved det leverede skal under alle omstændigheder indgives til os senest to tre år efter aftaleindgåelse ydelsen er udført. Hvis du ikke overholder de angivne reklamationsbetingelser, fortaber du retten til at gøre indsigelser gældende. 

Hvis du opdager mangler ved ydelsen, er du berettiget til at gøre brug af dine misligholdelsesbeføjelser, og Skovsponsor.dk er berettiget til at tilbyde afhjælpning i overensstemmelse med købelovens principper. 

Det bemærkes særligt, at træer og skov i det hele taget er en del af naturen, hvilket blandt andet indebærer, at der kan ske sygdomsudbrud, svampeangreb, rådangreb, voldsomt uvejr og andet, som medfører træernes undergang, men disse forhold vil ikke udgøre en mangel ved den købte ydelse. Tilsvarende forventer Skovsponsor.dk løbende at nedbringe regulere mængden af træer i overensstemmelse med best practice for pleje og vedligeholdelse af skov. 

J. Mangler og reklamation for virksomheder

Du har som virksomhed pligt til at undersøge den købte ydelse grundigt og reklamere straks, hvis ydelsen er mangelfuld.  

Hvis vi modtager en reklamation, vil vi inden rimelig tid vurdere den og svare på den. 

Det bemærkes særligt, at træer og skov i det hele taget er en del af naturen, hvilket blandt andet indebærer, at der kan ske sygdomsudbrud, svampeangreb, rådangreb, voldsomt uvejr og andet, som medfører træernes undergang, men disse forhold vil ikke udgøre en mangel ved den købte ydelse. Tilsvarende forventer Skovsponsor.dk løbende at nedbringe regulere mængden af træer i overensstemmelse med best practice for pleje og vedligeholdelse af skov. 

 

K. Klager – GÆLDER KUN FORBRUGERKØBERE

Ønsker du at klage over den leverede vare eller ydelse, kan du kontakte os på vores kontaktoplysninger, som beskrevet øverst i disse betingelser.  

Klage kan også indgives til:
Center for Klageløsning 
Nævnenes Hus 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
www.naevneneshus.dk  

Endvidere kan EU-Kommissionens online klageportal anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse. 

L. Opbevaring af handelsbetingelser

Vi opbevarer indgåede aftaler, herunder din ordrebekræftelse, i op til 5 år fra aftalens indgåelse. Vi anbefaler, at du også selv gemmer din ordrebekræftelse og disse betingelser. Mister du din ordrebekræftelse, kan du rekvirere en kopi ved at skrive til info@skovsponsor.dk og oplyse navn, adresse samt tidspunkt for gennemførelse af købet, og så vil vi gøre en indsats for at sende en kopi af den til dig.  

M. Privatlivspolitik

Skovsponsor.dk har for at kunne indgå aftalen og foretagen levering af de bestilte produkter brug for følgende oplysninger: 

  • Navn 
  • Adresse 
  • Telefonnummer 
  • E-mailadresse 
  • Oplysninger om hvilke varer/ydelser der er omfattet af aftalen 

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.   

Personoplysningerne registreres hos Skovsponsor.dk ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.   

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. 

Ved elektronisk betaling på vores hjemmeside anvendes Altapay. Skovsponsor.dk får ikke dine kortoplysninger, hvorfor du skal oplyse disse til os, hvis en refundering af købesummen bliver relevant. 

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med Skovsponsor.dk’s privatlivspolitik. I privatlivspolitikken, der er tilgængelig på vores hjemmeside via https://skovsponsor.dk/privatlivspolitik/, er det nærmere beskrevet, hvilke oplysninger der behandles, hvor længe oplysningerne opbevares, samt dine rettigheder som kunde. 

Den dataansvarlige på skovsponsor.dk er skovsponsor.dk ApS. 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.   

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. 
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@skovsponsor.dk.   

 

N. Lovvalg og værneting

Aftaleforholdet mellem dig og Skovsponsor.dk er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister om vores aftale skal indbringes for de danske domstole, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler. 

Hvis du er bosat i et andet land end Danmark, kan anden ufravigelig forbrugerbeskyttelseslovgivning dog også finde anvendelse. 

 —

Opdateret 15. december 2021