Videnskaben

Hvad siger videnskaben?

Hvilken effekt har skovene på klimaet og hvilken forskel gør de?

VIDEO

En bekvem sandhed

En bekvem sandhed handler om hvordan træ og træprodukter gavner klimaet, og om hvordan driften af verdens skove og brugen af træ skal indgå i bestræbelserne på at imødekomme de klimaforandringer der forårsages af drivhuseffekten.

Filmen er produceret af Forestry Commission, den engelske pendant til Skov- og Naturstyrelsen i Danmark. Sammen med FAO har de lavet en international version, som er oversat til flere sprog. Træ Er Miljø har nu bearbejdet og oversat filmen til den danske udgave.

RAPPORT

Klimaskoven

Et effektivt redskab til håndtering af CO – problemet

Kan skov og træ få praktiske konsekvenser i en skala, hvor det betyder noget? Og hvad betyder det for biodiversiteten, hvis vi øger skovenes træproduktion?

I rapporten bliver to centrale spørgsmål behandlet:

 

  1. Hvor effektiv er aktivt skovbrug til at reducere atmosfærens CO egentlig? Det bør kvantificeres
  2. Vil et aktivt skovbrug bringe os i konflikt med ønskerne om at bevare biodiversiteten?

Esben Møller Madsen, Anders Tærø Nielsen, Palle Madsen og Per Hilbert

FAKTAARK

Danmarks nationale skovprogram

Danmark har fået et nyt nationalt skovprogram. Det indeholder en vision, to langsigtede mål og 13 strategiske pejlemærker, der sætter kursen for en bæredygtig udvikling af Danmarks skove. Danmarks nye nationale skovprogram afløser et tidligere fra 2002.

Miljø- og Fødevareministeriet har sat 2 langsigtede mål omkring skovlandskaber skal dække 20-25% af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede, samt mindst 10% af Danmarks samlede skovareal har natur og biologisk mangfoldighed som primært driftsformål.

CERTIFICERING

FSC Certificering og FSC mærket er forbrugerens sikkerhed for ansvarlig skovdrift

FSC-skovcertificering, også kaldet Forest Management-certificering (FM-certificering), kan opnås af skovejere eller
-forpagtere, hvis skovforvaltning lever op til FSC’s principper og kriterier.

CERTIFICERING

PEFC Certificering er garanti for miljømæssig forsvarlig skovforvaltning

Bæredygtig skovskovforvaltning – handler kort sagt om at driften af skoven skal være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som for fremtidige generationer.

Europas ministre har defineret hvilke krav, der skal opfyldes før, man kan sige, at skovdriften er bæredygtig.

ARTIKEL

Klimakrisen kræver handling herhjemme og globalt.

Vi skal både sænke vores CO-udledninger herhjemme og de udledninger, vores forbrug medfører i udlandet. Danmark bør gå forrest i kampen for klimaet.

Det haster! Videnskaben har for længst slået fast, at klimaforandringer udgør en stor trussel mod menneskeheden. Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede begyndt at slå igennem, og der er kun få år tilbage til at undgå uoverskuelige klimaforandringer med temperaturstigninger langt over Parisaftalens mål om 1,5 grader.

UNDERSØGELSE

Over 55% af forbrugerne køber produkter fra miljøansvarlige virksomheder

Virksomheder, der er miljøbevidste og arbejder med bæredygtighed, er populære for et flertal af forbrugerne.

PwC’s Global Consumer Insights Pulse Survey viser, at 54 % af de globale forbrugere bevidst køber produkter med klimavenlig eller ingen emballage, og samtidig er forbrugerne villige til at betale ekstra for lokale, sunde og miljøvenlige produkter.

VIDEO

TED talk: Hvad hvis der fandtes 1 trillion flere træer?

Today humanity produces more than 1,400 tons of carbon every minute. To combat climate change, we need to reduce fossil fuel emissions, and draw down excess CO to restore the balance of greenhouse gases. Like all plants, trees consume atmospheric carbon through photosynthesis. So what can trees do to help in this fight? Jean-François Bastin digs into the efforts to restore depleted ecosystems.